بیمه خودرو ایران

بیمه خودرو ایران

 

بیمه خودرو ایران مجموعه قوانین بیمه ای در خصوص جبران خسارات وارده به خودرو و سرنشینان آن و همچنین اشخاص ثالث می باشد که به وسیله بیمه گذار درخواست صدور داده می شود. درخواست دهنده بیمه خودرو می بایست مالک آن باشد و بیمه نامه جهت بیمه همان خودرو صادر می گردد و استفاده از آن برای خودرو دیگر ممکن نیست.

بیمه خودرو شرکت بیمه ایران در دو نوع بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ارایه می گردد که در هر یک پوشش های گوناگونی تعیین شده و طبق آن میزان حق بیمه ای از بیمه گذار دریافت می گردد. طبق بیمه نامه، شرکت بیمه ایران ملزم می گردد نسبت به پرداخت خسارات طبق قوانین بیمه ایران اقدام نماید.

بیمه به عنوان پوششی مناسب برای امنیت مالی اشخاصی حقیقی و حقوقی به حساب می آید. خودرو نیز جزو مواردی است که احتمال خطر برای آنها بیشتر است. همچنین خودرو می تواند علاوه بر خسارات مالی، منجر به خسارات جانی نیز شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا تمام جزئیات برای بیمه خودرو را بگوییم.

صدور آنلاین بیمه بدنه ایران از جمله بیمه نامه های شرکت بیمه ایران است که طی آن، خودرو بیمه شده در صورت بروز حادثه، صدمه ،آتش سوزی و سرقت توسط بیمه گر مورد حمایت قرار می گیرد. البته باید در نظر داشت اتومبیل متقاضی بیمه بدنه می بایست شرایط اولیه بیمه شدن را داشته باشد و قابلیت بیمه شدن داشته باشد. کلیه خودرو هایی که مالک آن دارای مسئولیت در قبال آن است، به این بیمه نامه نیاز دارند، برای مثال خودرو هایی که به صورت لیزینگ یا اقساط تهیه می شوند، می بایست به وسیله بیمه بدنه خودرو سطحی از پوشش بیمه را انتخاب و جهت صدور بیمه نامه اقدام نمایند.

خرید آنلاین بیمه بدنه ایران

ثبت نام آنلاین بیمه بدنه ایران

منبع : https://iraninsurance724.com/

دیدگاهتان را بنویسید