قطار های برقی تا سال 2030

قطار های برقی تا سال 2030

همه ما می دانیم که انرژی های غیر طبیعی جز آسیب رساندن به طبیعت وظیفه ی دیگری ندارد، مشکلات زیست محیطی ، آلودگی هوا و به تبع آسیب به سلامت انسان و بین از رفتن منابع با ارزش طبیعی مشکلات زیادی برای بشریت به همراه دارد.

به همین دلیل توجه به فناوری های جدید که باعث کمک به استفاده از انرژی طبیعی و جلوگیری از سوخت های غیر ظبیعی باشد روز به روز دارای اهمیت بیشتری می شود.

در این راستا شرکت فورتسکیو تصمیم گرفته تا قطارهایی را بسازد که بتواند با انرژی های طبیعی حرکت کند و نیازی نباشد از ذغال سنگ یا سوخت های این چنین که مستقیما بر روی طبیعت تاثیر منفی دارند استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید