اولویت‌های پژوهشی «پژوهشکده ارتباطات» اعلام شد

اجرای مانیتورینگ اعلام حریق در ساختمان‌های پرخطر/تعامل آتش نشانی با دستگاه‌ها برای ایمنی بازار

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی آلومینیوم برگزار می شود